Dlaczego polscy Żydzi się zrzeszają ?

r.

Z czego wynika zrzeszanie sie polskich Żydów w stowarzyszeniach (z asymilacji, poczucia dyskryminacji?)? Czy ma to aspekt tożsamościowy czy narodowościowy?


Odpowiedź:
Jeżeli chodzi o zrzeszanie się poslkich Żydów w stowarzyszenia, to należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie jest to cecha jedynie polskich Żydów, ani nawet wyłącznie Żydów. Proszę zauważyć, że tak robi każda religia, każdy odłam we wszystkich krajach na świecie. Również w Polsce katolicy "zrzeszają się" wokół danej prafii, jest to forma społeczności, przynależą do tego kościoła a nie do innego, z różnych powodów. Jest to naturalne, gdyż łatwiej jest funkcjonować w grupie, łątwiej o wsparcie i wzajemną pomoc. Tym bardziej jezeli stanowi się mniejszość w danym kraju.
Z wyrazami szacunku
Rabin Szalom Ber Stambler