11 Nissan – Dzień urodzin REBBE

31 Marzec, 2015 r.

W 1902 r. Urodził się Rebbe Lubawiczer, Błogosławionej Pamięci, Rabin Menachem Mendel Schneerson.