Dzień wyzwolenia Żydów z niewoli

r.

Kwiecień 2009 r.

Dzień wyzwolenia Żydów z niewoli
8 kwietnia rozpocznie się Pesach - jedno z najważniejszych świąt w żydowskim
kalendarzu religijnym
Warszawa, 6 kwietnia 2009 r. - 8 kwietnia ma w tym roku dla religijnych Żydów wyjątkowe znaczenie. Dzień, w którym rozpocznie się Pesach jest jednocześnie dniem,
w którym odbędzie się uroczystość Birkat Hachama, obchodzona tylko raz na 28 lat.


Podczas Birkat Hachama Żydzi wypowiadają specjalne błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś Panie, B-że nasz, Królu wszechświata, który czynisz dzieła stworzenia.” Wypowiadane słowa upamiętniają dzień stworzenia świata. Tegoroczne Birkat Hachama, Żydzi skupieni wokół Chabad Lubawicz będą obchodzić w Warszawie, o godz. 8 rano, w wyjątkowym miejscu dla historii polskich Żydów – na Umschlagplatz.
Kilka godzin później rozpocznie się święto Pesach – jedno z najważniejszych w kalendarzu żydowskim.
Pesach obchodzone jest na pamiątkę wyjścia Żydów z Egiptu. Dlatego głównym tematem święta jest wyzwolenie z niewoli. Zarówno fizycznej, jak i duchowej. Obchody potrwają 8 dni.
Pierwszego dnia Pesach Żydzi na całym świecie zasiadają do uroczystej kolacji zwanej seder. Jest to najbardziej uroczysty moment wśród wszystkich judaistycznych obrzędów. Powtarzana jest wtedy opowieść o wyjściu z Egiptu. Na stole nie może zabraknąć macy – pieczywa robionego zgodnie z wielowiekową tradycją ze specjalnie przygotowanej mąki. Oprócz macy spożywane są specjalne gorzkie zioła. Należy też skosztować czterech kubków wina. Ważnym elementem tradycji pesachowej jest wykoszerowanie całego domu tak, by nie pozostał w nim żaden kawałek chleba lub cokolwiek, co może fermentować. Zgodnie z tradycją, w wieczór poprzedzający Pesach, dzieci chowają po całym domu 10 kawałków chleba, które następnie musi znaleźć ojciec rodziny. Znalezione kawałki chleba chowa się do torby papierowej i wrzuca do ognia.
Taka właśnie kolacja sederowa zorganizowana będzie także w warszawskiej siedzibie Chabad Lubawicz. „Fakt, że święto Pesach i uroczystość Birkat Hachama w tym właśnie roku, w 70 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej wypadają w tym samym dniu, ma dla nas symboliczne znaczenie. Nie tylko przypomina, jak ważnym miejscem przez wieki była dla naszych przodków Polska, ale i pozwala wierzyć, że judaizm na tych ziemiach odrodzi się na dobre.”– powiedział Rabin Szalom Ber Stambler, dyrektor polskiej placówki Chabadu.
Chabad Lubawicz to religijna wspólnota żydowska, działająca w wielu krajach świata. W Polsce jest obecna od trzech lat. Oprócz krzewienia judaistycznej duchowości, Chabad poświęca dużo energii także na działalność edukacyjną i charytatywną. W Polsce jej celem jest przekazywanie Polakom oraz mieszkającym tu Żydom wiedzy na temat judaizmu oraz kultury i tradycji żydowskiej.