Góra Synaj

r.

Święto Szawuot - Dzień nadania Tory, gdy lud Izraela zgromadził się u podnóża Góry Synaj...
Ale dlaczego nadanie Tory odbyło się właśnie tam, na niewysokiej górze? 🤔
Odpowiedź na to pytanie można znaleźć m.in. księdze w Me'am Loes (rozdział Szmojs, 19:17). Mowa tam o tym, że na krótko przed aktem nadania Tory jak również podczas jego trwania miało miejsce wiele cudów. Jednym z nich był 'spór' pomiędzy największymi górami świata - 'kłóciły się' o to, gdzie ma być nadana Tora. Gdy Wszechmogący powiedział: „Jestem Panem, twoim B-giem ...”, góry szalały, a wzgórza zawalały się. Góry Tawor i Carmel spierały się, którą z nich wybierze Najwyższy. Gdy zaś usłyszały następujące słowa: „... Którzy wyprowadził cię z ziemi egipskiej....”, natychmiast wróciły na swoje miejsca, zdając sobie sprawę, że nie nadawały się do Aktu Darowania Tory. Wówczas Góra Synaj nawet nie zabrała głosu w tym sporze, ponieważ nie należy do największych! Ale Wszechmocny zdecydował, że właśnie tam odbędzie się darowanie Tory aby pokazać, że pokora i skromność jest absolutnie niezbędną cechą życiową człowieka, niezbędną cechą potrzebną człowiekowi do studiowania i zrozumienia Tory.
Z tego samego powodu Tora została przekazana Mojżeszowi, który był najskromniejszym z ludzi (Tora, Bamidbar 12:3). Faktem jest, że pokorna osoba jest w stanie postrzegać i uszanować pomysły, zdanie innych ludzi, zaś człowiek wyniosły ma silną tendencję do narzucania innym swoich opinii.
Tu nasuwa się kolejne pytanie. Jeśli Stwórca dążył do maksymalnej skromności, dlaczego Tora nie została nadana w dolinie lub na jakimkolwiek terenie płaskim? Aby nauczyć nas, byśmy nie umniejszali wagi i znaczenia naszych własnych działań. Nie ma takiej osoby, której działania nie miałyby znaczenia. Człowiek nie może zapominać, że sam fakt jego istnienia potwierdza jego znaczenie i ważność bycia na tym świecie.
Inna odpowiedź udzielona przez Me'Am Loes na ww. pytanie dotyczy także wysokości góry Synaj. W tamtych czasach bałwochwalcy używali do swoich rytuałów wyłącznie wysokich gór, aby umieszczać na nich swoich bożków.
Taka góra, która służy rytuałom bałwochwalczym, nie jest miejscem koszernym (duchowo czystym), by na niej mógł odbyć się tak wysoki duchowo akt, jak darowanie Tory, podobnie jak kamienie ze zdemontowanego bożka nie są koszerne i nie mogą być wykorzystane do budowy ołtarza. Ponadto, gdyby Tora została nadana w miejscu związanym z bałwochwalstwem, wydawałoby się, że udzielenie Tory było w jakiś sposób związane z tym bożkiem. Natomiast na Górze Synaj nigdy nie miały miejsce rytuały bałwochwalcze, ze względu na jej 'niepozorny wzrost'.
Góra Synaj jest najniższą z okolicznych gór, podobnie jak Izrael jest najmniejszym z ludów, zaś Mojżesz był najskromniejszym człowiekiem na świecie, jak mówi Tora. W tym jest wielkość Tory, która uczy człowieka skromności i pokory.
Góra Synaj - Wielka Góra.