Abraham i Sarah – Jicchak i Iszmael

r.

Abraham w Gerar
Abraham postanowił przeprowadzić się na południe.  Opuścił Hebron, gdzie mieszkał przez dwadzieścia pięć lat i wyruszył do Gerar na ziemi Filistynów.
Tak jak uczynił to już wcześniej w Egipcie, Abraham i tym razem ukrył fakt, że Sara jest jego żoną, obawiając się, że Filistyni mogą go zabić.  Wierząc, że Sarah jest siostrą Abrahama, król Filistynów - Abimelech sprowadził ją do swego pałacu.  Lecz B-g nawiedził króla i jego poddanych plagami, by nie mogli się do niej zbliżyć.  Jak tylko król dowiedział się jaka jest przyczyna plag, wezwał Abrahama i prosił go o przebaczenie. By naprawić szkody moralne jakie uczynił, obdarował Abrahama i Sarę wieloma darami.  Abraham modlił się do B-ga, by Abimelech i jego dwór zostali wyleczeni i B-g odpowiedział na jego modlitwy.  Abimelech i jego lud wiedzieli, że Abraham był świętym człowiekiem i błagali go, by pozostał w ich kraju.   Abraham zgodził się i pozostał w Gerar przez dwadzieścia sześć lat.
Narodziny Jicchaka.


Obietnica B-ga została spełniona.  Gdy Abraham miał sto lat, a jego żona Sarah dziewięćdziesiąt, urodził się im syn.  Abraham nazwał go Jicchak i obrzezał go ósmego dnia, wprowadzając go tym samym do świętego przymierza, które B-g zawarł z Abrahamem.
Iszmael.
Jak wiemy, Jicchak nie był pierwszym synem Abrahama. Za namową swojej żony Sarah, gdyż Sarah przez wiele lat nie rodziła dla Abrahama, on zbliżył się do jej służącej Hagar, która urodziła mu syna Iszmaela trzynaście lat wcześniej zanim się urodził Jicchak.  Smutkim Abrahama było to, że Iszmail miał on skłonności do wielu rzeczy, które według Abrahama były złe.  Iszmael modlił się nawet do idoli, gdy myślał, że nikt go nie widzi.
Sarah jednak zauważyła, co robi Iszmael i zrozumiała, że będzie mieć on zły wpływ na młodego Jicchaka.  Skłoniła więc Abrahama, by odesłał Iszmaela.  Abraham zrozumiał jakimi motywami kieruje się jego żona, bał się jednak odesłać syna daleko, gdzie mógłby stać się jeszcze gorszy.  B-g powiedział jednak Abrahamowi, by zrobił to,  o co prosiła go Sara i Abraham odesłał Hagar i Iszmaela, zapewniając im wodę i pożywienie na czas podróży.
Cudowna studnia
Hagar i Iszmael zgubili się na pustyni w pobliżu Beer Szeby i wkrótce skończyła im się woda.  Hagar nie mogła patrzeć na cierpienie chłopca, położyła go więc w cieniu krzewu, a sama usiadła dalej i płakała.  Anioł zawołał wtedy do Hagar i zapewnił ją, że B-g zauważył cierpienie chłopca.  Będzie on żyć i stanie się ojcem wielkiego narodu.  I nagle Hagar zauważyła w pobliżu źródło.בא
Hagar i Iszmael uratowani zostali od śmierci i kontynuowali swą podróż.  B-g pobłogosławił chłopca, ponieważ był on synem Abrahama.  Iszmael wyrósł na silnego mężczyznę.  Żył na skraju pustyni i stał się świetnym strzelcem.  Iszmael żył na swój własny sposób.  Ożenił się i miał wiele dzieci.  Jego dzieci również miały wiele dzieci i wszyscy oni stali się znani pod imieniem Iszmaelitów, lub Arabów, ludzi pustyni.

(ilustracja: Art by Sefira Lightstone)