Izaak i Iszmael

r.

Abraham w Gerar
Abraham postanowił przeprowadzić się na południe.  Opuścił Hebron, gdzie mieszkał przez dwadzieścia pięć lat i wyruszył do Gerar, na ziemi Filistynów.
Tak jak uczynił to już wcześniej w Egipcie, Abraham i tym razem ukrył fakt, że Sara jest jego żoną, obawiając się, że Filistyni mogą go zabić.  Wierząc, że Sara jest siostrą Abrahama, król Filistynów - Abimelech sprowadził ją do swego pałacu.  Ale B-g nawiedził króla i jego poddanych plagami, by nie mogli się do niej zbliżyć.  Jak tylko król dowiedział się jaka jest przyczyna kary, wezwał Abrahama i prosił go o przebaczenie.  By naprawić szkody moralne jakie uczynił, obdarował Abrahama i Sarę wieloma darami.  Abraham modlił się do Boga, by Abimelech i jego dwór zostali wyleczeni i B-g odpowiedział na jego modlitwy.  Abimelech i jego lud wiedzieli, że Abraham był świętym człowiekiem i błagali go, by pozostał w ich kraju.   Abraham zgodził się i pozostał w Gerar przez dwadzieścia sześć lat.
Narodziny Izaaka


Obietnica B-ga została spełniona.  Gdy Abraham miał sto lat, a jego żona dziewięćdziesiąt, urodził się im syn.  Abraham nazwał go Izaak i obrzezał go ósmego dnia, wprowadzając go tym samym do świętego przymierza, które B-g zawarł z Abrahamem.
Iszmael
Jak wiemy, Izaak nie był pierwszym synem Abrahama, jako że Hagar urodziła mu Iszmaela trzynaście lat wcześniej.  Ale Iszmael nie wyrósł na takiego syna, na jakiego nadzieję miał Abraham.  Miał on skłonności do wielu rzeczy, które według Abrahama były złe.  Iszmael modlił się nawet do bożków, gdy myślał, że nikt go nie widzi.
Sara jednak zauważyła, co robi Iszmael i zrozumiała, że będzie mieć on zły wpływ na młodego Izaaka.  Skłoniła więc Abrahama, by odesłał Iszmaela.  Abraham zrozumiał jakimi motywami kieruje się jego żona, bał się jednak odesłać syna daleko, gdzie mógłby stać się jeszcze gorszy.  B-g powiedział jednak Abrahamowi, by zrobił to,  o co prosiła go Sara i Abraham odesłał Hagar i Iszmaela, zapewniając im wodę i pożywienie na czas podróży.
Cudowna studnia
Hagar i Iszmael zgubili się na pustyni w pobliżu Beer Szeby i wkrótce skończyła im się woda.  Hagar nie mogła patrzeć na cierpienie chłopca, położyła go więc w cieniu krzewu, a sama usiadła dalej i płakała.  Anioł zawołał wtedy do Hagar i zapewnił ją, że B-g zauważył cierpienie chłopca.  Będzie on żyć i stanie się ojcem wielkiego narodu.  I nagle Hagar zauważyła w pobliżu źródło.בא
Hagar i Iszmael uratowani zostali od śmierci i kontynuowali swą podróż.  B-g pobłogosławił chłopca, ponieważ był on synem Abrahama.  Iszmael wyrósł na silnego mężczyznę.  Żył na skraju pustyni i stał się świetnym strzelcem.  Iszmael żył na swój własny sposób.  Ożenił się i miał wiele dzieci.  Jego dzieci również miały wiele dzieci i wszyscy oni stali się znani pod imieniem Iszmaelitów, lub Arabów, ludzi pustyni.