Pidyon Haben – Jak

r.
Pełna procedura i ceremonia Pidyon Haben: Najważniejszymi uczestnikami ceremonii Pidyon Haben ("wykupienia pierworodnego") są: ojciec, jego pierworodny syn, oraz kohen (kapłan). Zwyczajowo zaprasza się rodzinę i przyjaciół by razem celebrować tę specjalna micwę i cieszyć się uroczystym posiłkiem. Idealnie byłoby, gdyby posiłek zawierał wino i mięso oraz by był obecny minjan, czyli wśród zebranych - quorum dziesięciu dorosłych mężczyzn. Rodzice ubierają się sami oraz swojego syna w świąteczne stroje (z szacunku dla micwy). By podkreślić miłość dla micwy, zwyczajowo przyozdabia się dziecko biżuterią i kładzie się je na srebrnej tacy. Po rytualnym umyciu rąk przez zebranych, recytuje się błogosławieństwo Hamoci i łamie się chleb. Ojciec przynosi dziecko przed kohena wraz z pięcioma srebrnymi monetami - szekli (lub ich równowartość). Ojciec: "Moja żydowska żona urodziła mi tego pierworodnego syna." Kohen: "Co wolisz mieć — swojego pierworodnego syna, czy pięć monet, które jesteś zobligowany mi dać jako zapłatę za tego pierworodnego syna?" Ojciec: "Chcę mojego pierworodnego syna i oto jest dla ciebie pięć monet wymaganych od mnie jako wykupienie." "Co wolisz mieć — swojego pierworodnego syna, czy pięć monet, które jesteś zobligowany mi dać?" Ojciec wyciąga ręce z pieniędzmi na wykupienie i recytuje następujące błogosławieństwa: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i nakazałeś nam wykupienie syna. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który utrzymałeś nas przy życiu i doprowadziłeś nas do tej chwili. Wtedy przekazuje pieniądze kohenowi, który unosi kielich z winem mówiąc: Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, Stwórca owocu winorośli. Kohen pije wino. (Powyższy tekst jest zgodny z tradycją Chabadu) Uroczystemu posiłkowi, który następuje po ceremonii, towarzyszą radosne śpiewy i inspirujące słowa Tory. Zwyczajem jest, by dzielić się jedzeniem pozostałym z tego posiłku z tymi, którzy nie mogli w nim uczestniczyć. Recytuje się Błogosławieństwo po posiłku. ( W przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest Żydem, jeśli nie może on zorganizować ceremonii z jakiegokolwiek powodu, lub jeżeli dorosły pierworodny wykupuje sięs am, należy porozmawiać z kompetentnym rabinem )