MIKVAH in Warsaw – MYKWA w Warszawie

r.
Welcome to our purifying oasis! Our state of the art Mikvah is designed to serve the local Jewish community as well as Jewish visitors. It is open to Jewish women of all backgrounds, affiliations, and levels of observance. Our Mikvah serves women in a sensitive fashion that enhances the meaning of this ritual and encourages continued participation. It enables each woman to discover the spiritual mystery in this life-fulfilling Mitzvah in a tranquil and supportive setting. Witamy w naszej oczyszczającej oazie - w naszej Mykwie! Mykwa jest przygotowana i urządzona tak, by służyć lokalnej społeczności żydowskiej, jak również żydowskim kobietom goszczącym w Warszawie. Jest dostępna dla kobiet żydowskich ze wszystkich środowisk, przestrzegających religijne tradycje żydowskie, micwy żydowskie bądź pragnących zapoznać i spełniać. Dogodna lokalizacja, wystrój oraz obsługa naszej Mykwy sprzyja kobietom, wzmacnia powagę i doniosłość tego rytuału i zachęca do dalszego udziału. Pozwala każdej kobiecie odkryć tajemnicę duchową spełnienia tej ważnej micwy w spokojnym otoczeniu ciszy i dyskrecji.  The facility offers the best standard in terms of comfort, hygiene, aesthetics, and privacy. Our Mikvah is fully equipped with all the supplies needed for preparation for immersion. The Mikvah is discreetly located in the center of Warsaw and is under strict halachic supervision. Obiekt oferuje najlepsze standardy pod względem komfortu, higieny, estetyki i prywatności. Nasza Mykwa jest w pełni wyposażona we wszystkie potrzebne materiały, by odpowiednio przygotować się do spełnienia rytuału.  Mykwa jest dyskretnie usytuowana w centrum Warszawy i jest pod ścisłym nadzorem halachicznych.  Our Mikvah attendants provide warm caring individual attention for every client. Our Mikvah also offers pre-marital counseling for brides and educational programs related to Jewish family life. Osoby służące pomocą w Mykwie zapewniają ciepłe i opiekuńcze indywidualne podejście do każdej kobiety. Nasza Mykwa oferuje również przedmałżeńskie poradnictwo dla narzeczonych oraz programy edukacyjne, związane z tradycją żydowską życia rodzinnego. The Mikvah is available for women every evening by reservation only. Ta Mykwa jest przeznaczona wyłącznie dla żydowskich kobiet, dostępna każdego wieczoru - rezerwacja konieczna. Price / Ceny For local woman / Dla lokalnych kobiet: 25 PLN For tourist / Dla turystek: 15 $ To make an appointment to use the Mikvah please contact us: W celu umówienia się, prosimy o kontakt jn: mikvah@chabad.org.pl  +48663663837 Dina (English, Hebrew, Polish) +48505114441 Yeti (hebrew) Address:  / Adres: Piękna st.15 suite #U11 00-547 Warsaw, Poland