Jom Kippur – Dzień Pojednania

r.
Jom Kippur - wielka szansa.
Czterdzieści dni po otrzymaniu Tory na Górze Synaj, kiedy Haszem zawarł Wielkie Przymierze z ludem Izraela, ogłaszając go narodem wybranym, lud ten popełnił wielki grzech wobec swojego B-ga, w strachu przed niewiadomym, że został opuszczony przez swojego przywódcę Mojżesza, odwrócił się od Najwyższego, majstrując sobie 'złotego cielca' i do niego począł się modlić, jak do swojego zbawiciela…. Wtedy Wszechmogący postanowił stracić niewiernych, zetrzeć z powierzchni ziemi lud, który zdradził swojego B-ga.
Mojżesz błagał B-ga, aby nie uśmiercał całego swego ludu, przebaczył wielki błąd tłumu opętanego strachem.
Dnia 10 miesiąca Tiszrei B-g powiedział: „Przebaczam!”.
Odtąd świętujemy Ten Dzień jako "Dzień Pojednania" - świętujemy nasze Pojednanie wieczne ze Stwórcą. Jest to najświętszy dzień w roku, kiedy ponownie nawiązujemy kontakt z naszą istotą, naszym najgłębszym "ja" które pozostaje wierne B-gu Jedynemu niezależnie od okoliczności, warunków, sytuacji…
 
Tego dnia - 10 Tiszrei, ubieramy się w białe szaty
naśladując duchowych aniołów.
Jom Kippur jest dniem ścisłego postu: od zachodu słońca w przeddzień Jom Kippur do nastania wieczoru po zachodzie słońca następnego dnia, nie jemy ani nie pijemy (człowiek chory powinien porozmawiać w tej sytuacji rabinem, a otrzyma poradę). Powstrzymujemy się również od pewnych fizycznych przyjemności, noszenia obuwia skórzanego, kąpieli lub mycia, stosowania balsamów lub kremów i intymnych stosunków małżeńskich. Jest to również dzień świąteczny, w którym zabroniona jest praca (tak jak w Szabat ).
Pięć modlitw
Ubieramy się w białe szaty naśladując duchowych aniołów, a większą część dnia spędzamy w synagodze: nasze wewnętrzne wyznania, pokuta i modlitwy.
Pięć nabożeństw modlitewnych odbywa się w ciągu Jom Kippur:
1) Wieczorne modlitwy, które rozpoczynają się uroczystą modlitwą Kol Nidrei .
2) Modlitwa poranna - szacharit
3) Musaf , który zawiera opis służby świątynnej w Jom Kippur.
4) Modlitwa popołudniowa, podczas której czytana jest Księga Jonasza .
5) Modlitwa „Ne’ila" , recytowana w miarę upływu dnia, a werdykt na nowy rok jest zapieczętowany.
Pierwsze cztery modlitwy obejmują własne, bardzo intymne wyznania grzechów w obliczu Stwórcy.
Powyższe jedynie w skrócie opisuje zwyczaje, tradycje związane z modlitwami tego dnia, są one ujęte w specjalnym modlitewniku - machzor.
Koniec postu
Modlitwa Ne'ila podsumowuje dzień, zebrani jednogłośnie recytują „Szema…”, a dźwięk szofaru oznajmia koniec dnia.
Po Jom Kippur odbywa się uroczysty posiłek. Radujemy się, przekonani, że Stwórca przebaczył nasze grzechy.