Kolel Tora – 01.02.2018

r.

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, omawiana jest m.in pierwsza Miszna kolejnego, trzeciego rozdziału... "Ten, który zostawia przedmiot na przechowanie przedmiot u kolegi, ale kolega wykorzystał to...." - odpowiedzialność za niewłaściwe czyny...

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.