Kolel Tora-30 stycznia 2018

r.

Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, przy aktywnym udziale słuchaczy.

W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in.:
co jest ważniejsze Miszna czy Gemara.... (?)

Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).