Kolel Tora-29.01.2018

r.

"... I wyciągnął Mojżesz rękę swoją na morze, i wróciło się morze za nastaniem poranku do łożyska swojego....". (Księga Tory Szmot, 14:27)

W niniejszej sesji omawiana jest(m.in. ) jedna z najbardziej dramatycznych i słynnych scen biblijnych - cudowne przejście narodu żydowskiego przez Morze Czerwone - Exodus, dodane są komentarze midraszy.
Opowiada Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska przy aktywnym udziale słuchaczy.

"Jeżeli człowiek może pokonać swoje złe skłonności dla B-ga, to jest duży sukces..."