Kolel Tora – 01.11.2017

2 Listopad, 2017 r.

Kolel Tora:
Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kollel zawiera shiurim (wykłady) i naukę sedarim(sesje).
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany jest traktat Talmudu Bava Mecyja, m.in. analiza Gemary nt stwierdzeń Miszny - obowiązek oddania zguby.