Kolel Tora – 31.10.2017

r.

Dziesiejsza sesja Kolel Tora poświęcona B"P Sary bat Jekutiel Jehuda, która wraz z mężem
była wielką filantropką, fundatorką, dobrodziejką. W dzień 11 Cheszwan - jorcajt - rocznicę jej śmierci.

Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.
W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja.