Kolel Tora – 27.10.2017

r.

W dzisiejszym nagraniu mowa o Początkach - omawiane są trzy pierwsze parsze pierwszej księgi Tory : Bereszit, Noach, Lech Lecha - o grzechu człowieka i o konsekwencjach grzechu, o pierwszym człowieku Adamie - jedynym, którego stworzył B-g, o pierwszym mordzie w dziejach ludzkości, o poszukiwaniach i drodze wskazanej przez B-ga....
Prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska.