Kolel Tora – 10.12.2108r.

r.
Jeżeli nie wiadomo, kto ma rację, dzielimy się na pół, ale każdy z uczestników składa przysięgę prawdomówności... W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja - jego pierwsze rozdziały אב czyli str. 2A-2B. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.http://