Kolel Tora – 11.12.2018

r.
W dzisiejszym nagraniu mowa m.in. o zaufaniu oraz o znaczeniu przysięgi W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja - jego pierwsze rozdziały אב czyli str. 2B. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://