Kolel Tora – 12.12.2018

r.
Kto jest oszustem? "Nie ma przysięgi na darmo!" Mowa m.in. o zaufaniu. W nagraniu omawiany traktat Talmudu Bava Mecyja - jego pierwsze rozdziały - str. 2B-3A. Rozdziale tym poruszone są zagadnienia związane ze znaleziskiem, czyli chodzi o rzeczy znalezione. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://