Kolel Tora – 11.09.209

r.
Omawiany jest rozdział bawa mecija 11A - powtórzenie oraz ciąg dalszy tematu M.in. warunki/możliwości nabycia... Opinie mędrców.... Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://