Kolel Tora – 18.09.2019

r.
Omawiany jest rozdział bawa mecija 11A - powtórzenie oraz ciąg dalszy tematu Mowa m.in. warunkach nabycia (ciąg dalszy tematu) Opinie mędrców. Kolel lub kollel (hebrajski: כולל) oznacza zebranie się uczonych, studentów w celu studiowania Tory, Talmudu, innej lektury rabinicznej. Podobnie jak jesziwa, kolel składa się z sziurim (wykłady) i nauk sedarim(sesje). Sesję prowadzi Rabin Szalom Dow Ber Stambler, Chabad Lubawicz Polska. przy aktywnym udziale słuchaczy.

http://