Kolel Tora – analiza Parszy Tory Bamidbar

r.
Kolel Tora - temat Parsza Tory Bamidbar; Rabin Szalom Dow Ber Stambler prowadzi analizę tej Parszy. Więcej o parszy tu: https://chabad.org.pl/bamidbar1/

http://