Rabin Szalom Dow Ber Stambler – Kolel_Szawuot

r.
Rabin Szalom Dow Ber Stambler wyjaśnia pewne sprawy związane ze Świętem Szawuot, dlaczego są takie różne nazwy tego Święta .... oraz z tradycją po Święcie....

http://