Szawuot – po Szawuot- Mówi Rabin Szalm Ber Stambler Kolel

r.
Rabin Szalom Dov Ber Stambler omawia ciekawe momenty okresu obchodów Święta Szawuot:

http://