Komentarz do Parszy „Wajakel”

r.

" Przez sześć dni wykonywana będzie robota, ale dzień siódmy będzie wam święty, Szabat najwyższy Wiekuistemu.... " (Szmot, 35:2)

Mówi Rabin Szalom Ber Stambler