Rozważania nt Parszy „Pekudei”

r.

Mówi Rabin Szalom Ber Stambler.

Co "nowego" w Parszy Pekudei

"A gdy unosił się obłok....."