Parsza Wajikra – komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera

r.
 "Wajikra elMosze" - "I wezwawszy Mojżesza rzekł do niego Wiekuisty w przybytku zboru....." (Wajikra, 1:1) https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/472-wajikra Dlaczego  Alef jest zapisana jako mała litera ? Posłuchaj: