Parsza Wajikra – komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera

15 Marzec, 2016 r.

 wajiachi-tekst"Wajikra elMosze" - "I wezwawszy Mojżesza rzekł do niego Wiekuisty w przybytku zboru....." (Wajikra, 1:1)

https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/472-wajikra

Dlaczego  Alef jest zapisana jako mała litera ?

Posłuchaj: