Laszon hara – plotkowanie

r.
Laszon ha-ra - (לשון הרע), "zły język". Termin oznacza obmowę, plotkowanie (także w piśmie). Jest to jedna z micw negatywnych według klasyfikacji Majmonidesa. Nasza religia przypisuje wielką moc temu, co mówimy, plotka jest surowo potępiane. Uważamy, że  plotka zabija tego, który ją wypowiada, jak również tego, który jej słucha i tego, o którym się w tej plotce mówi. HALAHA o laszon hara * W Torze jest napisane: „NIE MÓW PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU KŁAMSTWA, JAKO ŚWIADEK.” [chodzi o plotkowanie]. Kim jest „plotkarz”? To ten, który przechodzi od jednego do drugiego, przekazując: „..to właśnie powiedział…”, „słyszałem o tym….”. Aczkolwiek mówi prawdę i nie mówi nikomu nic haniebnego, jest to poważny grzech. * Jeszcze poważniejszym grzechem jest mówienie, opowiadanie czegoś złego. Odnosi się to do rozpowszechniania informacji dyskredytujących inną osobę, gdy opowiada się: „on to zrobił”, „jego przodkowie byli tacy a tacy”, „mówią o nim” - i powiada się rzeczy, które dyskredytują inną osobę. I chociaż mówi prawdę i nie ma różnicy, robi to w obecności tego, którego dotyczy temat, lub za jego plecami - jest to zakaz „laszon hara” (mówienie zła). * A każdy, kto własnymi słowami wyrządza komuś krzywdę finansową lub cielesną, a nawet sprawia, że inny po prostu cierpi lub się boi, narusza zakaz Tory „laszon hara”. * Ten, kto słucha „laszon hara”, jest nawet gorszy niż ten, który to opowiada. * Zdarzają się słowa (wypowiedzi), które są postrzegane jako „laszon hara”. Na przykład, gdy się mówi: „nie pytaj mnie o nim/o niej/o nich...”, „nie chcę powiedzieć, co się z nim/z nią/z nimi stało” itp.To samo dotyczy tego, kto mówi „laszon hara” żartobliwie i frywolnie, bez wrogości. To samo dotyczy też tego, kto opowiada żartobliwie „laszon ara”, udając, że mówi ze swojej naiwności, nie zdając sobie sprawy, że to „laszon hara”, a gdy zwraca się mu uwagę, że źle mówi, odpowiada: „Nie zdawałem sobie sprawy, że to laszon hara ” lub „ nie wiedziałem, że to   dotyczyło jego/jej/ich ”. * Jeśli coś zostało powiedziane trzem osobom, logiczne jest stwierdzenie, że stało się to już znane opinii publicznej.  I gdy jeden z tych trzech osób, przekazuje zasłyszane komuś innemu, nie narusza zakazu „laszon hara”, ponieważ nie zamierza już upubliczniać tego.  * Ten, kto kłamie o innym, nazywa się oszczercą („mocy szef ra” - „tworzący złe imię”).