Masziach

r.

Masziach
Przeżyj to już teraz!
Masziach
Niektórzy ludzie myślą, że judaizmie skupia się tylko na tradycji. Nie jest tak. Jest on nakierowany na stworzenie całkowicie nowego świata.
Oczywiście nasza tradycja jest ważna.


Zaczęło się od Awrahama, rozbijającego figurki bożków w domu swojego ojca. Moszego wyzwalającego lud z niewoli. Jeszaję (Izajasza), który cywilizacji żądnej wojny. głosił świat pokoju.
To bardzo długa historia i zawsze chodzi o jedną rzecz: zmienianie świata, zestrajanie go z jego prawdziwym celem, z tym, czym naprawdę jest. Robiliśmy to przez cztery tysiące lat, z przekonaniem, że naprawdę to nastąpi, że nadejdzie czas.
Nasze matki i ojcowie modlili się przez ten czas. Każda księga Tory wypełniona jest tą ideą. Każde przykazanie, które spełniamy, ma stworzyć ten świat. Przez całą naszą historię żyliśmy i poświęcaliśmy życie – z tą nadzieją w naszych sercach i na ustach.
Aż po dziś dzień odkrywamy, że większość ludzkości kupiła udziały w naszym marzeniu, że elementy potrzebne do tego nowego świata doskonale się dopasowały, a promienie nowego świtu zaczęły już przeświecać przez chmury na horyzoncie.
Telefon do domu
W dzisiejszych czasach możesz zadzwonić skądkolwiek i dokądkolwiek.
Na przykład tak:
– Cześć prababciu i pradziadku! Tu wasz wnuk, dzwonię z czasów późniejszych o wieki!
– Jak cudownie cię słyszeć! Jakie jest życie w XXI wieku? Czy masz dosyć jedzenia?
– Cóż, kiedy chcę jeść sięgam do lodówki, ona utrzymuje całe jedzenie w chłodzie.
– Jesz tylko zimne? Biedactwo!
– Nie, wkładam na minutę do mikrofalówki i jest gorące i ugotowane.
Następnie opisujesz swój jadłospis, w którym są produkty z każdego zakątka świata. Możesz wyjąć sprytne małe urządzenie z kieszeni i w każdej chwili porozmawiać z kimś gdziekolwiek na świecie. A jeśli potrzebujesz zdobyć jakąś informację, lub zgłębić jakiś temat, masz dostęp do bibliotek i znawców na całym świecie – bez ruszania się nawet z domu.
Twój dom jest ciepły zimą i chłodny latem. Kozacy nie napadają na niego, aby go podpalić. W rzeczywistości rząd gwarantuje wolność wyznania. W Moskwie, rząd pomaga w budowie miejsc kultu dla Żydów, tak jak robią to i dla wszystkich innych ludzi, którzy chcą modlić się na swój własny sposób.
Ludzie wokół ciebie uczą swoje dzieci tolerancji i miłości do pokoju, ponieważ  po raz pierwszy w historii wojna jest w pogardzie a pokój jest wartością.  Świat wytwarza dosyć jedzenia, by wyżywić każdego z sześciu miliardów mieszkańców. Naukowcy zamiast podważać religię, wskazują na tajemnicze cuda świata i ich wewnętrzną jedność.
Opisujesz pradziadkom cudowny świat. Świat, który jest bardziej odległy od ich świata niż ich świat był odległy od starożytności. Mogą dojść tylko do jednego wniosku: dzwonisz do nich z Czasów Mesjasza.
Tak, opuściłeś kilka szczegółów, np. że ciągle nie spłaciłeś bankowi domu, że jedzenie, które jest produkowane nie dociera do tych, którzy go potrzebują, że autostrada informacyjna często używana jest raczej na śmieci niż na mądrość, dla której jest przeznaczona. I że świat ciągle zmaga się ze złem i cierpieniem.
Ale przekaz jest taki: scena jest ustawiona, wszystko jest na miejscu. Nigdy wcześniej świat nie był bliżej właściwego położenia. Pozostało tylko podciągnięcie kurtyn i oświetlenie sceny.
Bajty Masziacha
Cel
Czas się rozpoczął. Trudno to sobie wyobrazić, ale wszystko o czym wiemy – przestrzeń, czas i wszelka natura rzeczy – wszystko ma początek.
I ma cel, ostateczny stan. Każda era, każde wydarzenie, każdy moment, przez który przechodzi czas, jest krokiem na drodze. Każda gwiazda w każdej galaktyce, każda komórka życia na naszej planecie, każda cząstka i każdy ładunek energii – zostały stworzone do istnienia jako część tego planu.
Co to za plan? To sztuka dramatyczna, największe arcydzieło piękna. Małżeństwo przeciwieństw, fuzja skończoności i nieskończoności, światła i ciemności, nieba i ziemi. sztuka dramatyczna, w której marny świat staje się domem nieskończonego Boga.
My jesteśmy aktorami tego przedstawienia. W każdym naszym czynie mamy moc odkrywania Nieskończoności w doczesnym świecie, spełniając akty mądrości i piękna, wiedzeni przez Torę i jej światło.
To jest misja każdej duszy, która przychodzi, aby iść przez tę ziemię: nie ucieczka do Nieba ale zmaganie się z wyzwaniami tego świata, aż każdy z nas odkryje własne iskierki Nieba tu na ziemi. I kiedy wszystkie te iskierki zostaną zgromadzone, arcydzieło będzie ukończone.
Działaj
Prawda, wierzymy, że Masziach będzie tutaj już jutro, ponieważ on nadejdzie dzisiaj, zaraz, za chwilę. Jednak jeśli tak, to po co budować dom? Po co sadzić drzewa? Po co uczyć dziecko? Lecz to jest podróż, która buduje przyszły świat. Na każdym obozowisku robimy wszystko, czego wymaga to miejsce, nawet jeśli jesteśmy tu tylko na chwilę.
Bo każda chwila jest całym światem.
Dobre znaki
Kiedykolwiek się pogarsza, Żyd powinien powiedzieć „To jest znak! Masziach nadchodzi!” ale w obecnych czasach era mesjańska oznacza zasadniczą zmianę naturalnego porządku spraw. Sam materialny świat jest już przygotowany.
Nie apokalipsa
Ten świat nie został stworzony dla jakiegoś apokaliptycznego końca. Jego wspaniałość nie została ukształtowana po to, aby obrócić się w zjonizowany gaz. Każda rzecz została ukształtowana dla chałwy swojego Stwórcy, który istnieje na zawsze.
Tylko ciemność musi się rozwiać ostatecznie i musi zostać pozbawiona skarbów, które przetrzymuje. Ponieważ najcenniejsze rzeczy na tym świecie są trzymane w ciemności.
Masziach wewnątrz
Gdy świat jest niekompletny, nic w nim nie jest spełnione. Duch każdego człowieka jest zamknięty wewnątrz, tylko ślad jego mocy jest urzeczywistniany.
Jednak wewnątrz każdego z nas istnieje punkt wolności, punkt, gdzie wszyscy się spotykamy. I wewnątrz tego punktu jest miejsce gdzie wszyscy jesteśmy jednym niepodzielnym bytem. To jest dusza Masziacha wewnątrz nas.
Czas obecny
Całe nasze obecne rozumienie idei Masziacha, zostało zainspirowane przez Rabiego M.M. Schneersona, powszechnie znanego jako „Rebe”.
Od początku swojego przywództwa, Rebe obstawał przy przekonaniu, że nasze pokolenie to pokolenie geula – wyzwolenia świata. Uważał postęp technologiczny za przygotowywanie się świata na ten czas. Postrzegał zryw młodzieżowy w latach 60. jako przebudzenie ducha Masziacha.
A potem, we wczesnych latach 80. Rebe zaczął mówić znacznie więcej o przyszłości. Przewidział upadek sowieckiego imperium na wiele lat wcześniej, zanim się rozpoczął. Kiedy Żydzi rosyjscy zostali nagle oswobodzeni, aby móc powrócić do swoich korzeni, jego ludzie byli już na miejscu, aby ich nauczać. Widział konflikt w Iraku jako znak cudownego nowego porządku światowego. Przemawiał w całkowitą pewnością, z ogniem w sercu i głosie, ogłaszając, że czas nadszedł.
„Masziach jest już w drodze” – mówił Rebe – „my tylko musimy zwiększyć ilość dobrych uczynków, by sprawić, aby nadszedł szybciej.”
Była późna wiosna roku 1991 i Rebe właśnie powrócił od grobu swojego teścia, poprzedniego  Rebego. Spędził tam cały dzień, czytając listy i odmawiając Psalmy. Teraz odmówił modlitwę wieczorną, a następnie zwrócił się do swoich uczniów i powiedział takie słowa, których nigdy wcześniej nie słyszano z jego ust.
Mówił do nas o swoim poczuciu niespełnienia, gdyż jego cel nie został osiągnięty. Zrobił wszystko, co mógł, aby obudzić Żydów z ich uśpienia i samozadowolenia, ucząc, że powinniśmy żądać świata takiego, jakim świat jest przeznaczony być, że powinniśmy chcieć z całego serca, wyrwać się z naszego duchowego więzienia. Rebe skarżył się, że wszystko to było daremne. Świat pozostał w skorupie, a my, jeńcy świata – ciągle w łańcuchach. Czasy, o których zawsze marzył, cel ku któremu kierował wszystko, co kiedykolwiek robił – nie został osiągnięty. I Rebe nie znał wytłumaczenia dlaczego.
„Jedyna rzecz, którą mogę zrobić” – kontynuował Rebe – „to przekazać to zadanie wam. Zróbcie wszystko, co możecie, nawet jeśli wymaga to działań niekonwencjonalnych, ale skierowanych ku temu, co jest na ziemi, zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby ludzie prawdziwie zatęsknili – nie dlatego, że ja powiedziałem im, aby zatęsknili, ale dlatego, że naprawdę tęsknią z własnego serca i z własnego zrozumienia, i zaczną burzyć się „Jak długo jeszcze?””
„Gdyby było tylko kilka dusz, choćby tylko dziesięć, które byłyby szczere, uparte i żądały tego od Boga – już dzisiaj bylibyśmy tam.”
„Więc zrobiłem to, co należało do mnie. Od tego momentu, wy zróbcie cokolwiek możecie.”
Co robić teraz
Tworzenie całkowicie nowego świata jest jak każde doświadczenie o wzajemnym oddziaływaniu. Mógłbyś ostatecznie po prostu siedzieć z tyłu i przyglądać się jak to się staje. Ale możesz też odegrać aktywną rolę i być jednym z tych, którzy sprawiają, że to się staje. Bycie częścią tego oznacza też oczywiście bycie lepiej wynagrodzonym.
Każdy, kto dodaje choćby jeden mały dobry czyn do tego świata, jest partnerem w budowaniu całkowicie nowego świata, na który czekamy. Pomocna dłoń, przyjazny uśmiech... kto wie, ten jeden piękny czyn, może być ostatnim, który jest potrzebny, aby przeważyć szalę.
Trudno jest tęsknić za czymś, gdy tak naprawdę nie wiesz co to jest. Zorganizuj kurs. Uczęszczaj na taki, który już trwa. Dyskutuj z twoim miejscowym rabinem Chabadu. Lub odwiedź stronę www.mitzvahcampaigns.org/moshiach, aby uczyć się przez internet.
Wyobraź sobie życie w czasach Masziacha – życie bez śladu stresu i zmartwienia, ponad małostkowe zazdrości i kłótnie, gdzie wszelkie ludzkie zajęcia są przemieniane w duchowe ścieżki ku głębszej mądrości i wyższej wiedzy. Wyobraź sobie to, a potem zacznij żyć tym już teraz.
Jak raz powiedział Rebe  „Wszystko jest tutaj, teraz – a wszystko, co nam pozostało do zrobienia to otworzyć nasze oczy.”
Utajone narodziny
Masziach mieszka w  każdej rzeczy, którą postrzegamy, jak zarodek oczekujący, aby wykluć się ze skorupy jajka. W rytmie dmuchawca drżącego od podmuchu wiatru, w oczach dzieci, które wychowujemy, w celach, które osiągamy w życiu, w maszynach, których używamy i w sztuce, którą tworzymy, w powietrzu, którym oddychamy i krążeniu krwi w naszych żyłach.
Mędrcy mówią, że gdy świat był stwarzany, Masziach był duchem unoszącym się wszystkim, co miało zaistnieć.