O Abrahamie

26 Październik, 2015 r.

Czy Abraham działał bezinteresownie -

komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera