O Abrahamie

r.

Czy Abraham działał bezinteresownie -

komentarz Rabina Szaloma Ber Stamblera