Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera do Parszy Dwarim

r.

Dwarim - Początek ostatniej Księgi Tory - Dwarim - Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz już wie, że nie wejdzie do Erec Israel

Krótki opis Parszy Dwarim : https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/737-dwarim