Wykład Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera – Trzy tygodnie Żałoby

r.
"Pamiętajmy! Świątynia może być zbudowana!"
Rabin Szalom Dow Ber Stambler opowiada o szczególnym okresie miesiąca Aw, Trzech Tygodni Żałoby oraz komentuje rozdziały Tory Matot - Masei (www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/…/731-matot-masei)