Post 9 Aw – Porządek dnia

r.

Przewodnik krok-po-kroku jak obchodzić Tisza be'Aw


Uwaga: Specjalne zasady i pewne wariacje stosują się do Tisza be'Aw, gdy przypada on w Szabat lub niedzielę.
Popołudnie Ósmego Aw


Restrykcje dotyczące studiowania Tory – innych sekcji niż te, które omawiają zniszczenie Świątyni – rozpoczynają się w południe w przeddzień postu.


Tachanun (zestaw modlitw pokutnych) jest opuszczany od modlitwy popołudniowej – tak samo jak w modlitwach Tisza be'Aw.1


Krótko przed rozpoczęciem postu, jemy "posiłek oddzielenia". Ten ponury posiłek nie jest bardzo obfity—następuje on po większym posiłku spożywanego trochę wcześniej. Ten ostatni posiłek jest jedzony siedząc na podłodze lub niskim stołku. Składa się z kawałka chleba i jajka ugotowanego na twardo zanurzanego w popiele, symbolu żałoby. (Zimun nie jest przeprowadzany podczas recytowania Dziękczynienia po posiłku.)


Wraz z zachodem słońca, wszystkie prawa Tisza be’Aw zaczynają obowiązywać.


Wieczór Tisza be'Aw


W synagodze, zdejmuje się kurtynę z Arki, a światła są przyciemnione. Po wieczornych modlitwach, czyta się Księgę Lamentacji (Eichah). Prowadzący czyta głośno, a kongregacja czyta półtonem. W niektórych wspólnotach (nie w Chabadzie) Lamentacje są odczytywane przez prowadzącego ze zwoju.2
Po lamentacjach następuje recytacja kilku krótkich Kinot(elegie), We'ata Kadosz (bez wersu "I to jest Moje przymierze"3), a potem Kadisz (minus zwrotka Titkabel4– które jest również opuszczana od Kadisz recytowanego na koniec modlitw porannych).


Poranek Tisza be'Aw
Rano, podczas rytualnego obmywania dłoni, polej wodą swoje palce tylko do kostek stawów. Kiedy twoje palce są jeszcze wilgotne, możesz przetrzeć nimi swoje oczy. Nie dozwolone jest by przepłukać usta – lub myć zęby – aż do zakończenia postu.


Ponieważ tego dnia nie nosimy skórzanego obuwia, błogosławieństwo "Który zaspokaja wszystkie moje potrzeby" – które przede wszystkim dziękuje B‑gu za zapewnienie nam butów – jest wyłączona z porannych błogosławieństw.
Podczas porannych modlitw nie nosi się talitu i tfilinu. Tfilin odnosi się do nas jak nasza "chwała", a Dziewiątego Aw nasza chwała jest nieobecna. Citcit jest noszone przez cały dzień.


Ci, którzy przestrzegają Sefaradyjskiej tradycji dodają  Aneinu passage w amidzie. Błogosławieństwo kapłańskie jest wyłączone z powtórki kantora. Pieśń Dnia i Ein ke'Elokeinu jest opuszczona na końcu modlitw.


Poranne czytanie Tory z Księgi Powtórzonego Prawa 4:25-40, mówi o zniszczeniu Ziemi Izraela. Rozdział z Jeremiasza (8:13-9:23), który również mówi o zniszczeniu, czytany jest jako Haftara.


Po porannych modlitwach, zwyczajowo czyta się Kinot. W Tisza be'Aw dozwolona jest praca, lecz odradza się jej. Tego dnia powinno skupiać się na żałobie i skrusze. Jeśli ktoś musi pracować, powinien najlepiej rozpocząć po południu.


Zwyczajem jest by dać coś dodatkowo na dobroczynność w każdy dzień postu.


Popołudnie Tisza be'Aw


Zwyczajowo czeka się do południa zanim rozpocznie sie przygotowanie jedzenia na posiłek po poście. Intensywność opłakiwania zmniejsza się po południu, co uwidacznia się w rozluźnieniu pewnych restrykcji.


Po południu, znów jest dozwolone by siedzieć na krzesłach i ławkach normalnej wysokości.


Wiele wspólnot ma w zwyczaju by czyścic dom i myc podłogi po południu, w antycypacji Odkupienia, na które czekamy.


W synagodze, zasłona Arki powraca na swoje miejsce przed popołudniowymi modlitwami.


Mężczyźni ubierają swoje tality i tfiliny na popołudniowe modlitwy. Przed rozpoczęciem popołudniowych modlitw, zwyczajowo mówi się te modlitwy, które zostały opuszczone w zakończeniu porannych modlitw.


Tora jest czytana przed amidą. Czytana jest Księga Wyjścia 31:11-14; 34:1-10, omawiająca następstwa incydentu Złotego Cielca, jak Mojżesz z sukcesem wstawiał się na rzecz Izraelitów i dostąpił przebaczenia za ich grzech. Po południowym czytaniu Tory, czyta się specjalną Haftarę na dzień postu, z Księgi Izajasza 55:6–56:8.


Sekcje Nachem i Aneinu dodawane są do amidy. (Zauważ: Aneinu jest tylko recytowane przez tych, którzy naprawdę pościli.)


Post Tisza be'Aw


Przed złamaniem postu, należy wykonać 'netilat jadaim', tym razem opłukując całe dłonie wodą, lecz bez recytowania błogosławieństwa.


Świątynia została podpalona po południu 9-tego Aw, i płonęła jeszcze 10-tego. Dlatego też, restrykcje Dziewięciu Dni (takie jak niejedzenie mięsa, zakaz pływania i prania) rozszerza się aż do południa 10-tego Aw.
Jednakże, jeżeli 9-ty Aw przypada w czwartek – czyli 10-ty przypada w piątek – można myć i obcinać włosy w piątek rano by uhonorować Szabat.


PRZYPISY


1 – Uzasadnieniem jest wers (Lamentacje 1:15), który odnosi się do 9-tego Aw jako moed - co  może oznaczać również święto. Jest to odzwierciedlenie idei, że Tisza be'Aw jest urodzinami Moszijacha i zawiera potencjał bycia wielkim świętem — potencjał, który zostanie zrealizowany z nadejściem Moszijacha.


2 – W niektórych wspólnotach, które czytają Lamentacje z zwoju, czytający wcześniej recytuje błogosławieństwo Al mikra megila. Lewusz pisze, że przeważający zwyczaj nieczytania Lamentacji ze zwoju, jest oparty na fakcie, że takie zwoje były rzadkie. Skrybowie zwyczajowo nie przepisywali tego zwoju, co było ekspresją tęsknoty i wielkiego oczekiwania na czas, kiedy 9-ty Aw zostanie przemieniony w dzień radości i szczęścia.


3 - Ten wers jest opuszczany, gdyż nie wolno nam studiować Tory – B-żego przymierza – w Tisza be'Aw, i nie pojawia się, tak jak gdybyśmy ustanawiali przymierze z B-giem po Destrukcji.


4 – Pomijamy, ponieważ jest to petycja by nasze modlitwy zostały przyjęte. Czytamy w Lamentacjach (3:8), że "moje modlitwy zostały odrzucone"—jak możemy więc prosić o przyjęcie naszych modlitw, jeśli zostały odrzucone?

(ilustracja: Art by Sefira Lightstone)