Tisza Be’Aw, który przypada w Szabat lub niedzielę

r.

Poniższe zasady dotyczą każdego roku, w który Tisza be'Aw obchodzi się w niedzielę—bez względu na to czy normalnie przypada ono niedzielę, czy wypada w Szabat a post został przesunięty na sobotnią noc.


W Szabat, wszystkie publiczne manifestacje żałoby są całkowicie zabronione. Tego dnia, jak jest w zwyczaju, jemy, pijemy i radujemy się—a nawet jeszcze więcej.


Istnieją dwa wyjątki:

a) Jeżeli Szabat to 9-ty Aw, wtedy małżeńskie stosunki są zabronione.

b) We wszystkich przypadkach w których Tisza be'Aw obchodzi się w niedzielę, zabronione jest studiowanie Tory począwszy od południa Szabatu (poza tymi fragmentami Tory, które można studiować w Tisza be’Aw). Dlatego też, w taki Szabat nie czytamy rozdziału Etyki Ojców, jak jest to w zwyczaju wielu wspólnot w letnie szabatowe popołudnia.


Nie odbywa się żałobnego "posiłku oddzielenia" przed postem. Zamiast tego, krótko przed zachodem słońca, bierzemy udział w wystawnym i radosnym przed-postnym posiłku. Trzeba jednak być ostrożnym, by posiłek skończył się przed zachodem słońca. Aż do zmroku siedzimy na normalnej wysokości krzesłach. Tylko mycie, jedzenie i picie są zabronione od samego zachodu słońca.


Hawdala jest recytowana w niedzielę w nocy.2 W modlitwach wieczornych dodaje się zwykły wstawkę szabatowej nocy: Ata Chonantanu. Modlitwa Wihi No'am jest opuszczana. Ci, którzy nie odmówili wieczornych modlitw powinni powiedzieć, przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności, która jest zabroniona w Szabat, "Baruch hamawdil bein kodesz l'chol" ("Błogosławiony jest Ten, Który oddziela święte [dzień Szabatu] od powszednie [dzień powszedni]").
Zapal w sobotnią noc świecę hawdalową i wyrecytuj odpowiednie błogosławieństwo.


Natychmiast po wyrecytowaniu fragmentu Barchu podczas sobotniej modlitwy wieczornej, zdejmij swoje skórzane buty i włóż nie-skórzane obuwie.


Wyrecytuj Hawdalę w niedzielę w nocy przed jedzeniem — pomijając błogosławieństwa na wonności i świece. Jeżeli to możliwe, hawdalowe wino lub sok winogronowy powinno zostać podane do wypicia dziecku – młodszemu niż wiek bar/bat micwy.


Jeżeli 9-ty Aw wypada w Szabat, w którego przypadku post zostaje przełożony na 10-tego, wszystkie restrykcje dotyczące Dziewięciu Dni są zachowywane w noc następującą po poście, lecz nie rozciągają się jeszcze na następny poranek—11-tego Aw.


PRZYPISY:


1 - Gdyż powstrzymywanie się od tych relacji nie oznacza publicznej manifestacji żałoby. Jednakże, w przeciwieństwie do samego Tisza be'Aw, w który wszystkie formy intymności są zakazane, w taki Szabat jedynie faktyczne stosunki małżeńskie są zabronione. Ten zakaz nie stosuje się, jeżeli piątkowa noc, to noc mykwy.


2  –   Chora osoba, która musi jeść podczas postu, powinna wyrecytować hawdalę przed jedzeniem.