Rozdział 4

r.

Stoi na piśmie: „ Bo słońce i tarcza jest Hawaja i Elokim”. To zdanie tłumaczy się następująco: „Tarcza” stanowi pokrycie słońca, które ma chronić stworzenia przed nim i umożliwić im przeżycie. Nasi mędrcy, świętej pamięci, wypowiedzieli się na ten temat mówiąc iż „W przyszłości wydobędzie Najświętszy, oby był błogosławiony, słońce spod jego pokrycia – tym samym karząc złych i podobnie jak pokrycie zasłania słońce, imię Elokim ukryje imię Hawaja, oby był błogosławiony.”


Imię Hawaja oznacza i powoduje istnienie wszystkiego z niczego, natomiast litera י (dodana do korzenia הוה) wskazuje na czynność stale ponawianą. Raszi tłumaczy porównując: tak czyni(יעשהczyli robi stale) Job codziennie – i to powoduje, że siła-życia przenika, w każdej chwili, we wszystkie stworzone rzeczy z ust Bożych i Tchu Jego i umożliwia ich istnienie z niczego. Po to, by one nadal istniały nie wystarczy im tego, co je stworzyło w Sześć Pierwszych Dni – zgodnie z tym co już zostało wyjaśnione poprzednio.
Głosząc chwałę Bożą na piśmie wymieniane są nazwy „Hagadol” (Wielki), „Hagibor” (Potężny) itd. „Hagadol” jest atrybutem Miłosierdzia rozprzestrzeniającym siłę życia we wszystkich światach i we wszystkich stworzeniach stale i stanowi sedno bycia stworzonym z niczego w coś oraz dalszego ich istnienia, dzięki Miłosierdziu. Miłosierdzie jest nazywane Gdula (Wielkość), bo wywodzi się z Jego Wielkości, oby był błogosławiony, w jego niezgłębionym Triumfie i tym samym wpływa i powoduje by siła życia i istnienie z niczego twało nadal, działało na nieskończoną liczbę światów i stworzeń, bowiem „jego naturą jest istnienie dobra”. Otóż miłosierdzie jest atrybutem jedynie Boga Świętego, oby był pochwalony, bowiem żadne stworzenie nie jest w stanie stworzyć istnienia z niczego i nadać mu życie.
Ten atrybut jest także nie do pojęcia przez kogokolwiek. Jest ono poza zasięgiem intelektualnym jakiegokolwiek stworzenia, a tym samym poza możliwościami stworzenia istnienia z niczego i jego ożywiania. Stworzenie z niczego przekracza możliwości intelektualne jakiegokolwiek stworzenia i jest dla niego nieosiągalne. Ta właściwość Gdula jest atrybutem Boga. I tak jak to stoi w świętym Zohar: „On i Jego atrybuty stanowią jedność”, podobnie jak umysł jakiegokolwiek stworzenia nie jest w stanie pojąć stwórcy, tak nie jest ono w stanie pojąć atrybutów Stwórcy. Dokładnie tak samo, jak żaden umysł stworzony nie jest w stanie pojąć wymiaru Gdula Stwórcy, który to wymiar powoduje stworzenie czegoś z niczego i obdarzenia go życiem – jak stoi napisane: „świat budowany jest miłosierdziem” – nie jest on w stanie pojąć wymiaru Gwura Najświętszego. Ten atrybut jest wymiarem „Cimcum” (skupianie, pomniejszanie, zagęszczanie) i spowolnienie rozprzestrzeniania się siły-życia pochodzącej od Jego Gdula, zapobiegając jej opuszczeniu się i ukazaniu stworzeniom w celu nadania im życia i istnienia nie w sposób jawny, lecz w sposób skryty. Bowiem siła życia skryta jest w ciele stworzenia i to w taki sposób, że wydawałoby się iż ciało stworzenia jest samo-istniejące. Bowiem siła życia zawiera się w ciele stworzonej rzeczy i wygląda tak, jakby stworzenie posiadało niezależne istnienie, a nie jakby było zaledwie rozprzestrzenianiem się siły życiowej i duchowej – podobnie jak promieniowanie i światło słoneczne.
Tak naprawdę w rzeczywistości nie posiada ono niezależnego istnienia, jest raczej podobne do promieniowania słonecznego. Pomimo to „zawieranie” stanowi moc powstrzymującą  Jedynego Boga, oby był błogosławiony. Posiada ono moc skupienia siły życia i duchowości wychodzących z „Tchnienia Jego ust” i zawarcia jej w taki sposób, by ciało stworzonego istnienia nie obróciło się w nicość. Zrozumienie zasadniczej natury Cimcum jest nieosiągalne dla umysłu jakiegokolwiek stworzenia jak również to, że ciało rzeczy stworzonej może być stworzone z niczego, podobnie jak zrozumienie umysłem sedna stworzenia czegoś z niczego jest rzeczą nieosiągalną. Cimcum i zawieranie siły życia nazywa się Kelim (Naczynia), a siła- życia nazywa się Światłem. Podobnie jak naczynie zawiera to co w nim jest, Cimcum zawiera i ukrywa światło siły-życia. Kelim są to niezwykłe litery, których korzenie sięgają do pięciu liter końcowych (mem-nun-cadik-pe-chaf sofit) stanowiące pięć sił Gwurot, które to rozdzielają głos od tchu w pięciu organach mowy po to by uformować 22 litery (tworzenia). Źródłem tych ograniczających Gwura pięciu liter jest Bocina Dekarchunita (Światło z Ciemności) stanowiące najwyższą Gwura Atik Jamin (Stare Czasy), a także korzeń Chesed pochodzi ze Starych Czasów - pojęcie dobrze znane mędrcom wiedzy ezoterycznej.