Rozdział 5

r.

Nasi mędrcy, świętej pamięci, komentowali to w następujący sposób: „na początku powstała Myśl (Boża) stworzenia świata oparta na srogich zasadach (bez odchyleń). Ponieważ jednak Spostrzegł, że świat nie jest w stanie się utrzymać, dodał On atrybut Miłosierdzia – czyli objawienia bożego przed Cadykami oraz jako znaki i cuda występujące w Torze. O tym mówi Zohar: „na górze obok Najwyższego istnieje prawa i lewa strona” czyli Chesed i Gwura. To oznacza że obie te cechy są boskie i nie mieszczą się w umyśle i pojęciu stworzeń, bowiem On i Jego atrybuty są jednością w świecie Acilut (pojęcie z Zohar).

Nawet pojmowanie Mojżesza (naszego Nauczyciela, oby spoczywał w pokoju) występujące w jego wizjach proroczych nie pochodziło ze świata samego Acilut, lecz tylko z jego objawienia w świecie Bria (stworzenia). Ale nawet tam występowało nie jako atrybuty Chesed i Gwura, lecz raczej jako już ubrane (wprowadzone) w atrybuty niższego stopnia: Necach (Wieczność, Zwycięstwo), Hod (Wielkość), Jesod (Podstawa, Fundament), tak jak to zostało wyjaśnione w Szaar haNewua. Jedynie Cadycy w Gan Eden (raju) mają zapewniony przywilej rozumienia rozprzestrzeniania się siły życia i światła emanujących z atrybutów Chesed i Gwura. To rozumienie stanowi odżywkę dla dusz Cadyków, którzy w naszym świecie zajmowali się studiowaniem Tory bez żadnych korzyści osobistych, a jedynie z miłości i poważania do niej. Te dwa atrybuty przemieszczając się tworzą firmament nad duszami w Gan Eden (raj), który się nazywa Raza d’Orajta (Sekret Tory). W nim jest zawarty sekret dwudziestu dwu liter Tory pochodzących od tych dwóch atrybutów. Jest napisane: „prawą ręką da On im srogie prawo”. Z tego sklepienia niebieskiego kapie rosa duchowego pożywienia czyli znajomości sekretu dwudziestu dwu liter Tory. Bowiem ten firmament jest „sekretem wiedzy”, zaś Tora jest pożywieniem dla duszy w Gan Eden (raju), a micwot (przykazania) są ubiorem (dusz).
To wszystko jest wyjaśnione w (Zohar, Wajakhel, strona 209-210 i Ec Chajim, Szaar 44, rozdział 3)