Sefer Tora a 6 Adar

r.

Tora-zwójDnia 6 Adar roku 1273 p.n.e. Mojżesz sfinalizował sporządzenie Ksiąg Tory. Tego dnia był skończony przegląd, sprawdzenie  Księgi Powtórzonego Prawa - Księgi Dwarim, rozpoczęty przez Mojżesza kilka tygodni wcześniej, w dniu 1 miesiąca Szwat. 

Wtedy Mojżesz ostatecznie zapisał cały Pięcioksiąg - słowo po słowie, którymi przemawiał do niego Bóg. 

Ten zwój Tory został przeniesiony do Świętej Arki Przymierza tam, gdzie już były przechowywane Kamienne Tablice Dekalogu.

Dnia 6 Adar  roku 1482 n.e. ukazała się pierwsza edycja Ksiąg Chumaszu Mojżeszowego z przekładem na jęz.aramejski Onkelosa oraz komentarzami Rabina Szlomo Jitzchaka (Raszi).

 

Tora Księga

Chumasz Mojżeszowy został opublikowany we Włoszech, w Bolonii przez Josefa ben Abrahama Caravitę, który założył drukarnię we własnym domu.