Szilo(h)

r.

Szilo(h) to starożytne miasto położone 40 kilometrów na północ od Jerozolimy. Przez pokolenia było to duchowe centrum Izraela.
Pierwsza Święta Świątynia została zbudowana w Jerozolimie przez króla Salomona, około trzech tysięcy lat temu. Do tego czasu „dom” B-ga – Miszkan (Przybytek) – znajdował się w właśnie w Szilo(h). Faktycznie, żydowskie życie duchowe skupiało się tam – Żydzi odbywali aliya(h) l'regel (pielgrzymkę) i składali tam ofiary – przez 369 lat, aż do śmierci najwyższego kapłana Heliego, kiedy Arka została skradziona przez Filistynów i, jak się wydaje, , Szilo zostało zniszczone (Księga Samuela1, rozdział 4).
Identyfikacja ruin jako starożytnego Szilo(h) była niemal jednomyślna. Miejscowi Arabowie zachowali nazwę („Seilon”); istnieją tam magazyny i ślady zniszczeń datowane na właściwy okres. Co więcej, lokalizacja ta niemal idealnie pasuje do opisów znajdujących się w Torze.
Przez większą część historii narodu żydowskiego Szilo(h) było symbolem zagłady. Istotnie, gdy Prorok Jeremiasz ostrzega Jerozolimę przed jej grzesznością (Ks.Jeremiasza 7:12), mówi (w Imieniu B-ga): „Idźcie teraz do miejsca Mojego, które jest w Szilo(h), gdzie kazałem odpocząć Mojemu Imieniu po raz pierwszy, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu grzechów Mojego ludu, Izraela”.
Jednak pomimo tego, Szilo(h) samo w sobie nie jest miejscem ponurym. Kiedy Jakow zwołuje swoich synów, aby ich błogosławić, czując, że nadchodzi koniec jego żywota (Ks.Bereszit, 49:10), mówi o swoim synie Jehudzie: „Nie odejdzie berło od Jehudy ani laska spomiędzy jego stóp, dopóki ludzie będą przychodzić do Szilo(h)…”. to „Shiloh”? Słynny komentator Raszi stwierdza, że Szilo(h) nawiązuje też do „Mosziacha”, samego Mesjasza, co oznacza, że Szilo(h) jest symbolem Odkupienia.
W 1978 roku obok starożytnego miejsca założono nowoczesne Szilo(h). Obecnie liczy cztery tysiące osób, jesziwę hesderową, w której chłopcy studiują Torę podczas służby wojskowej, kollel, w którym studiują żonaci mężczyźni, i wiele innych atrakcji. Co ciekawe, główna synagoga miasta została zaprojektowana na wzór oryginalnego Miszkanu z Biblii. Dziś Szilo(h) stało się symbolem Żydów utożsamiających się z przeszłością i tęskniących za przyszłością.

Na zdjęciach: z lewej - Badania archeologów wskazują na starożytne Szilo(h), gdzie znajdowała się Arka, składano ofiary i gdzie Hanna odmawiała słynną modlitwę; z prawej - Współczesny Szilo(h) z synagogą zbudowanej na wzór starożytnego Miszkan (Przybytku).

(na podstawie artykułu Doron Kornbluth and Seth Aronstam; Chabad.org)