Siedem Praw Noego

r.
Siedem Praw Noego są dowodem tego, że Wszechmocny B-g  stworzył zasady i prawa dla Wszystkich ludzi ... oraz że B-g nas kocha wszystkich. Nie Pozostawia nikogo - Żyda czy nie, bez wytycznych. Nie-Żydom Stwórca dal Siedem Przykazań   Siedem Praw Potomków Noego: 1) Zakaz bałwochwalstwa 2) Zakaz bluźnierstwa 3) Zakaz przelewania krwi 4) Zakaz wszeteczeństwa 5) Zakaz kradzieży 6) Zakaz spozywania mięsa z żyjącego zwierzęcia 7) Nakaz ustanowienia sprawiedliwego systemu prawnego