Szabat Mewarchim

r.
Każdy Szabat błogosławi tydzień, który następuje po nim.  Duchowa praca, którą wykonujemy w każdy Szabat - dzień odpoczynku napełnia nasze "zbiorniki energii"  błogosławieństwami, aby były z nami przez najbliższe sześć dni.  Jednak raz w miesiącu mamy okazję spotęgowania otrzymywanej energii. Dzieje się to w Szabat Mewarchim - שבת מברכים – ostatni szabat w miesiącu, poprzedzający nowy kolejny miesiąc. W czasie Szabatu Mewarchim, poprzedzającego Rosz Chodesz, odmawia się błogosławieństwo miesiąca; odmawia się je między haftarą a modlitwą musaf  - błogosławi się nadchodzący miesiąc i ogłasza kiedy on nadejdzie. W modlitwie są prośby o zdrowie, zapewnienie źródła utrzymania, bojaźń przed B-giem. Zwyczajowo jest to poprzedzone ogłoszeniem czasu i dnia molad (czas przewidywany narodzin nowiu).  Wiele społeczności również rozpoczyna od modlitwy począwszy Ratzon słowa yehi ("To może być Twoja wola"). Nie błogosławi się nadejścia miesiąca Tiszrei, z dwóch powodów, po pierwsze, ponieważ wszyscy wiedzą, kiedy nastąpi Rosz Chodesz Tiszrei, gdyż jest to także Rosz ha-Szana; a drugi powód to wiara, że szatan, oskarżyciel nie powinien znać daty dnia sądu, aby nie mógł stawić się i skarżyć naród żydowski.