Szabat Para

r.

Szabat Para - שבת פרה ("Sabat czerwonej jałówki")  – wypada przed Szabatem HaChodesh, w okresie przygotowań do Święta Pesach.

Podczas Szabat Para, dodatkowo do parszy tygodnia, czytane są rosdziały 19:1–22 z Księgi Dwarim, gdzie jest opisany rytuał Adumah Para ("czerwona jałówka") w Świątyni Jerozolimskiej, którego celem jest duchowe oczyszczenie Kohanim oraz całego narodu żydowskiego tak, by  cały naród był gotów ("oczyszczony") do wyświęcenia Korban Pesach.

W trakcie Szabatu Para z HaAron HaKodesz wyjmowane są do czytania dwa zwoje Tory.

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: