Szmot-Imiona

r.

Księga Szmot, rozdział I. "Oto imiona synów Israela, przybyłych do Micraim: z Jakóbem, każdy z domem swoim, weszli: Reuben, Szymon, Lewi i Jehuda; Isachar, Zebulun i Binjamin, Dan i Naftali, Gad i Aszer. A było wszystkich dusz, wyszłych [do Micraim] z biodra Jakóba, siedemdziesiąt dusz; a Jozef  był już w Micraim...."

https://www.chabad.org.pl/judaizm-i-zycie/szabat/parsze-tory/538-szmot

Komentarz Rabina Szaloma Stamblera