ZACHOR

r.

 ZACHOR – OZNACZA PAMIĘTAJ!

Podczas kolejnego Szabatu przed Świętem Purim (jednego z czrerech), gdy świętujemy udaremnienie spisku Hammana Amalekita przeciwko narodowi żydowskiemu, czytanie kolejnej tygodniowej Parszy jest uzupełnione czytaniem rozdziału "Zachor" (rozdz. 25: 17-19 Księga Dwarim). Jest to nakaz, abyśmy pamiętali zło Amalekitów.

 "Pomnij co uczynił ci Amalek na drodze, gdyście wyszli z Micraim, jako ci napadł na drodze i pozabijał wszystkich ciągnących w nieładzie za tobą, gdyż znużony był i strudzony, - a nie obawiał się B-ga; gdy uspokoi cię Wiekuisty, B-g twój od wszystkich wrogów twoich wokoło, na ziemi, którą Wiekiusty, B-g twój, oddaje ci w udziale, abyś ją posiadł - zgładzisz pamięć Amaleka z pod nieba; nie zapomnij !"

Komentarz Rabina Szaloma Dow Ber Stamblera: 

 


udostępnij