Szuszan Purim

r.
W okresie, gdy rozgrywały się wydarzenia opisane w Megillat Ester (Księdze Estery), stolicą królestwa Persji było miasto Szuszan (obecnie Suza). Otoczone było ono murami. W mieście tym Żydzi pokonali ostatecznie swoich wrogów, którzy razem z Hamanem planowali zagładę Żydów, o jeden dzień później, niż w innych miastach kraju. Dlatego też o jeden dzień później świętowali tam swoje zwycięstwo.
Dla upamiętnienia tego faktu ustalony został Szuszan Purim - Święto Purim obchodzone w miastach otoczonych murami w czasach, gdy zniewieczone zostały zamysły Hamana.
Historycznie jednak jest faktem, że w okresie, gdy Żydzi pokonali swoich wrogów w królestwie Persji, wszystkie miasta Izraela były zniszczone i pozbawione murów. Mędrcy postanowili więc, że prawo do obchodzenia Szuszan Purim mają te miasta, które otoczone były murami w czasach Jozuego. Z całą pewnością miastem tym była Jerozolima. Dlatego w Jerozolimie obchodzi się święto Purim dzień później - jako Szuszan Purim. Natomiast w takich miastach jak Safed, Jaffa i Hebron - co do których nie ma pewności, czy były otoczone murami w czasach Jozuego, ale można przypuszczać, że były - 15 dnia Adar odbywa się dodatkowe odczytanie Megilat Ester, ale bez błogosławieństw.
A dlaczego zadecydowano, że miasta, które obchodzą Szuszan Purim, to te, które miały mury w czasach Jozuego? Bo Jehoszua (Jozue) jako pierwszy walczył z Amalekitami (Księga Wyjścia 17:9), a Haman był potomkiem ich Króla  - Agaga.