3 Tammuz – Gimel Tamuz

r.

03 Tamuz - Gimel Tammuz  - to data Jorcajt - rocznicy odejścia z tego świata Rebbe, Błogosławionej Pamięci Rabina Menachema Mendla Schneersona.
W rocznicę śmierci Cadyka całe światło, które rozprzestrzenił na tym świecie - jego nauki, dobre uczynki i wszystko, czemu poświęcił swoje życie i byt - wszystko to promieniuje jaśniej, aby każdy, kto jest z nim związany duchowo, myślami, wiarą (nie tylko byłą znajomością osobistą czy pokrewieństwem), mógł otrzymać błogosławieństwa na życie, szczęście, dostatek i mądrość.....

Wyślij list do Ohelu Rebbe.
Przez całe życie Rebbe otrzymywał codziennie setki listów od ludzi o każdym możliwym pochodzeniu, zawodzie i wierze. Dzisiaj ludzie nadal wysyłają listy, które mają być umieszczone w Ohelu - miejscu pochówku VII Rebbe, Rabina Menachema Mendela Schneersona, aby prosić o wskazówki z Niebios płynące i interwencję na wysokości, w wiekowej tradycji pisanych modlitewnych petycji w naszych najświętszych miejscach. Niezależnie od tego, czy odnosi się do własnego ja, czy też wspomina imię kogoś innego w liście, należy zawsze podać imię i nazwisko matki (np. Izaak, syn Sary) zarówno tych, którzy potrzebują błogosławieństwa, jak i osoby podpisującej. Lepiej jest użyć własnego żydowskiego imienia. (Zwyczajowo nie Żydzi używają nazwiska ich ojca.)

Listy można pisać w dowolnym języku. Wyślij swój list mailem na adres: ohel@ohelchabad.org aby rabini pełniące służbę w Ohelu Chabad Lubawicz osobiście donieśli twoje modlitwy do miejsca odpoczynku Rebbe: Skomponuj swój list (treść zależy od ciebie, o co chcesz poprosić Rebbe'go, co chcesz opowiedzieć...) dodaj następujące dane: Imię: Nazwisko: Adres e-mail (swój): Pamiętaj, aby podać wszystkie nazwiska i imiona matki (lub ojca) dla każdej osoby, zgodnie ze wskazówkami powyżej.