Aw 29

18 Wrzesień, 2013 r.

Avoda (praca) jest wykonywana poprzez konkretne działania człowieka.

Wysokie szczyty są zdobywane, kiedy człowiek ten prowadzony jest za rękę; jednakże bardziej cenne jest zdobywanie szczytów dzięki własnym staraniom.