Dzień przed Jom Kippur – świąteczne posiłki

r.

Dzień przed Jom Kippur zgodnie z naszą tradycją jest uważany za  Jom Tow, świątecznym dniem; bo chociaż jesteśmy przygotowani do bycia sądzonymi w niebiańskiej sali sądowej za nasze czyny w minionym roku, w sercu jesteśmy pewni, że B-g jest Miłosiernym Sędzią i zadekretuje dla nas rok życia, zdrowia i pomyślności. Spożywane są dwa świąteczne posiłki – jeden w południe, a drugi przed postem, który zaczyna się o zachodzie słońca. Talmud stwierdza, że „Ktokolwiek je i pije 9 dnia miesiąca Tiszrei, uważa się, że pościł zarówno 9, jak i 10 dnia”.
W wielu społecznościach zwyczajem jest spożywanie kreplach na dzień przed Jom Kippur. Kreplach (w zasadzie , jest to rodzaj uszek) to małe kwadraty zwiniętego ciasta makaronowego wypełnione mielonym mięsem i złożone w trójkąty. Można je gotować i podawać w zupie lub smażyć i podawać jako dodatek. Mięso symbolizuje surowość, ciasto aluzją do dobroci. Przygotowując się do Dnia Sądu, „okrywamy” dotkliwość dobrocią.