Elul 3

r.
Ten kto wierzy w swoją Opatrzność wie, że „Każdy krok człowieka jest wyznaczony przez Boga”(Tehilim 37:23), że jego dusza musi być oczyszczona i „naprawiona” tu i teraz. Przez całe wieki, a nawet od samego momentu stworzenia świata, To co oczyszcza, naprawia czeka na tę duszę, by przyszła, oczyściła się, naprawiła. Dusza też czeka na moment (od samego początku swojego istnienia), w którym by mogła doznać oczyszczenia i naprawy według przeznaczenia.