Jachac

r.

Złamanie macy


"...rodzielenie macy jest pamiątką rozdzielenia sie morza..."


Dusza Płaza


Mimo tego, że stworzenia lądowe i morskie są w tym samym stopniu zależne od warunków swojego środowiska, stworzenia lądowe mogą zapomnieć o pożywieniu, które otrzymują z ziemi, podczas gdy stworzenia wodne są stale świadome swojej oczywistej zależności od wody.


Człowiek posiada obie osobowiści: lądową i morską. Część człowieka jest odłączona od swojego celu i źródła: "lądowe ja" od oczywistego faktu, że jego dusza jest iskrą B-ga w górze; że jest obdarowywane życiem od nowa, w każdym momencie, przez swojego Stwórcę; że jego istnienie ma znaczenie jedynie w kontekście jego roli w B-skim planie.


Człowiek posiada również "morską" osobowość. Kiedy to "ja" jest manifestowane, osoba jest jak ryba w wodzie, każdy moment jego życia jest świadectwem jego całkowitej zależności i oddania źródłu jego odżywienia i życia.
Ostatecznym wyzwaniem dla człowieka jest nie tylko być rybą, lecz być rybą na lądzie.


Bo kiedy zanurzymy sie w morzu B-skiej rzeczywistości możemy uwiązać nasze ego i indywidualność do optymalnego realizowania naszej misji w życiu.


Kiedy rozdzieliło się morze, Żydzi przeszli przez jego środek suchym lądem, wydarzył się precedens, który kieruje nasze poszukiwania takiej perfekcyjnej syntezy lądu z morzem, które zostanie w pełni zrealizowane w czasach mesjańskich, kiedy ląd będzie wypełniony znajomością B-ga, tak jak wody wypełniające morze.