Maggid

r.

Opowiadanie Historii  


I przekażez to swojemu dziecku, jutro, gdy ono zapyta, "Co to jest?"
A ty odpowiesz mu:
"Mocną ręką, B-g wyprowadził nas z Egiptu..."


"Twoje dziecko zapyta cię jutro" - istnieje "jutro", które jest natychmiastowe, oraz "jutro", które jest daleko. Raszi.
Istnieją dzieci natychmiastowego jutra. Razem zamieszkujemy ten sam świat, a nasze rozmowy są wyznaczone przez te same pewniki.


Lecz istnieją także dzieci odległego jutra. Dzieci, które zamieszkują odległy świat, które mówią odległym językiem, i odnoszą sie do odległych wartości. Dzieci, których jutro oddziela wielka przepaść od twojego dzisiaj. Dzieci, których pytania są całkowicie innej natury: będące wyzwaniem, obce, niesprzyjające. Co można zrobić z takim dzieckiem, z takim pytającym?


Odpowiedz mu, mówi Tora, porozmawiaj z nim, bo jest twoim dzieckiem. Jest dzieckiem twojego ludu, i dzieckiem twojego dzieła - bo być może, tylko być może, dzielisz odpowiedzialność za fakt, że to dziecko wędruje po skrawku czasu odłączonego jutra?


Kiedy, mówiąc o czymś więcej niż o naszych dniach, ma to "odległe jutro" być tak bolesną rzeczywistością? Jak wiele żydowskich dzieci zamieszkuje tak odległe jutra! Jak wiele żydowskich dzieci jest ubłoconych w dziwacznych "Egiptach" wycofując się, z przerażającą szybkością, do jutr o zwiększającym się dystansie i odłączeniu!
Kiedy takie żydowskie dziecko przychodzi z zapytaniem- obojętnie-gorzkimi pytaniami niezakorzenionego pokolenia- pamiętaj, że to jest twoje dziecko.


Poświęć mu swoje serce, duszę i życie, i oświeć jego drogę powrotną do świętego źródła.