Seder na pesach – duchowy przewodnik

Duchowy przewodnik z nauczań Rebego

Powiązane artykuły

Pesach – przygotowani...

Wskazówki według „Szulchan Aruch” 1. Gdy Erew Pesach nie zbiega się z Szabatem, stół do sederu należy nakryć w godzinach popołudniowych, tak aby po powrocie z synagogi od razu przys...

Rachca – Obmywanie rąk

Mycie rąk Przed spożywaniem chleba—metaforą ludzkiego zaangażowania w materialność—przygotowujemy się duchowo poprzez obmywanie rąk... ....na Synaj Droga z Egiptu prowadzi przez S...

Maggid

Opowiadanie Historii   I przekażez to swojemu dziecku, jutro, gdy ono zapyta, "Co to jest?"A ty odpowiesz mu:"Mocną ręką, B-g wyprowadził nas z Egiptu..." (więcej…)

Jachac

Złamanie macy "...rodzielenie macy jest pamiątką rozdzielenia sie morza..." (więcej…)

Karpas

Przystawka "...na pamiątkę przygniatajacej pracy, którą znosiliśmy...Z Egiptu ..." Majmonides definiuje "przygniatającą pracę" jako "niekończącą się i bezcelową pracę". Egipcjanie, k...

Urchac

Obmywanie rąk "...obmywanie rąk powoduje dzieci do pytań..."   Pesachowe Dziecko Pesach jest w dużej mierze świętem dziecka. Bo to dziecko wywołuje w nas świadomość, że my też j...

Kadesz

Toast za Wolność ...Zman cheiruteinu – czas naszej wolności...   Wolność Pesach Wolność jest powszechnie postrzegana jako usunięcie wszelkich zewnętrznych ograniczeń osobistego ...