Męczennicy

r.

Męczennicy


Antioch powrócił z Egiptu wciekły przez Rzymską ingerencje w jego ambicje. Gdy usłyszał o tym, co się stało w Jerozolimie, nakazał swojej armii zaatakować Żydów.  Tysiące Żydów zamordowano, poczym Antioch wprowadził serię okrutnych rozporządzeń: Żydowska wiara została zakazana, księgi Prawa skonfiskowane i spalone. Szabatowy odpoczynek, obrzezania i prawa dotyczące żywności zostały zakazane pod karą śmierci. Jeden z szanowanych starców owego pokolenia, Rabin Eliezer, człowiek sędziwego wieku 90 lat, otrzymał rozkaz zjedzenia świniny, by inni uczynili to samo. Gdy odmówił, zasugerowano mu, by wziął kawałek mięsa i przybliżył go do ust, by wyglądało jakby jadł, ale Rabin Eliezer odmówił zrobienia nawet tego, i został ukarany śmiercią.


Było tysiące innych, którzy w podobny sposób poświęcili swoje życie. Słynna historia Hanny i jej siedmiorga dzieci zdarzyła się właśnie wtedy.


Ludzie Antiocha chodzili od miasta do miasta i od wioski do wioski zmuszając ludność do służenia pogańskim bogom. Pozostawało tylko jedno terytorium dla uchodźców, były to wzgórza Judei z ich jaskiniami, ale nawet tam Syryjczycy prześladowali wiernych Żydów, a wielu Żydów poniosło męczeńską śmierć.